P66 Female nude 39×59″ by Shouzhang Wang

$2,800.00